Minor Case Rye Whiskey Sherry

Minor Case Rye Whiskey Sherry Cask – połączenie żytniej whiskey z USA z beczkami po sherry.