Glen Moray Chardonnay Cask Finish – test whisky

Glen Moray Chardonnay Cask Finish – whisky delikatna i lekka, pochodzi z beczek po winie. Prosto ze Speyside.