Burbon Booker’s vs Baker’s – test whisky

Fantastyczne burbony z Kentucky z gorzelnii Jim Beam. Wyjątkowe produkty z serii Small Batch.