Alembik – alfabet whisky

Alembik – urządzenie do destylacji whisky. To w nim dzieje się magia z destylatem i wypływa w z niego whisky gotowa do dojrzewania w beczkach.